Mgr. Lenka Rušarová

Mgr. Michaela Trúchla

SK | EN

Individuálna psychoterapia

 • Spracovanie traumatických zážitkov
 • Strata blízkych, smútenie
 • Životná nespokojnosť, prázdnota, hľadanie zmyslu
 • Záchvaty paniky
 • Úzkosti, nespokojnosť „bez príčiny“
 • Pretrvávajúce telesné ťažkosti bez medicínskeho nálezu
 • Poruchy príjmu potravy
 • Nízke sebavedomie, hanba
 • Výzvy rodičovstva, výchovné problémy, náročné tehotenstvo, strata dieťaťa
 • Životné komplikácie spojené s gender a transgender
 • Sexuologické ťažkosti

0907 987 854

info@psychokonzult.sk