"Zdravie rodiny rodiny znamená bezpečie, ktoré dovolí ľudskej duši rozkvitnúť."

SK | EN

Som psychologička a koučka. Štúdium jednoodborovej psychológie som absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave a čiastočne na Karlovej Univerzite v Prahe.

Venujem sa terapii detí, rodinnej terapii aj terapii dospelých.

Niekoľko rokov sa venujem detskej psychológií a rodinnému poradenstvu, mám skúsenosti so školským prostredím. Pomáham rodičom porozumieť detským potrebám a riešiť výchovné otázky. Taktiež som nápomocná deťom pri prekonávaní emocionálnych a vývinových míľnikov. Dospelých sprevádzam vzťahovými, rodičovskými problémami a zároveň im pomáham pri zvládaní náročných životných situácií. Venujem sa porozvodovej starostlivosti pre rodiny – zvládnuť rozchod a aj komunikáciu o rozvode s deťmi. Pracujem prednostne s celým rodinným systémom, nakoľko rovnako deti ako aj rodičia významne prosperujú zo silných a zdravých vzájomných vzťahov.

Mám intenzívne skúsenosti z medzinárodného prostredia – ako psychológ v Cambridge International School Bratislava som sa venovala rodinám s rôznym kultúrnym a jazykovým pozadím.

Absolvovala som výcvik špecializovaný na rodinnú terapiu a terapiu vzťahovej väzby, výcvik hrovej a filiálnej terapie, arteterapie a mnoho ďalších odborných vzdelávaní.

Pracujem v slovenskom a anglickom jazyku.

lucia_candrakova@psychokonzult.sk

0907 987 854

info@psychokonzult.sk