"Verím, že aj náročné a ťaživé skúsenosti v živote môžu skrývať význam a potenciál pre náš ďalší rast."

SK | EN

Som psychologička, venujem sa psychoterapii, kariérnemu poradenstvu a psychodiagnostike.

Pri diagnostike a terapii dielčích deficitov využívam metódu Sindelar, v psychoterapii pracujem pomocou metódy procesorientovanej psychoterapie. Klientov sprevádzam na ceste k väčšej vnímavosti a porozumeniu sebe, svojmu telu a okolitému svetu. Dôležitou súčasťou môjho terapeutického prístupu je práca s telom.

Telo je pre mňa nie len zdroj symptómov a ťažkostí, ale aj silný zdroj uzdravenia, tvorivosti a vnútornej múdrosti.

Mám dlhoročné skúsenosti s prácou s dospelými, dospievajúcimi aj deťmi.

Pracujem v slovenskom a anglickom jazyku.

0907 987 854

info@psychokonzult.sk