Mgr. Katarína Andrejková

Som psychologička, venujem sa psychoterapii a psychodiagnostike dospelých. Počas 7 rokov som pracovala v sociálnych službách, liečebni pre ľudí závislých od návykových látok, a taktiež ako terapeut v súkromnej praxi.  Venujem sa celému spektru duševných ťažkostí od úzkostných a stresových stavov po depresívne prežívanie a aj ľuďom, ktorých trápia vzťahové problémy alebo túžia po osobnostnom rozvoji. 

Pri svojej práci využívam psychoanalytický prístup, ktorý ponúka možnosť nazrieť hlbšie do seba, objaviť v nevedomí to, čo má skrytú a zároveň skutočnú moc nad naším prežívaním. V úprimnom rozhovore sa dostávame spolu s klientom k rozkrývaniu jeho hlboko vžitých nevedomých predstáv a myšlienok o sebe, jeho živote a okolitom svete, spojených s nezriedka silným emočným prežívaním. Ich nahliadnutie a prepracovanie spojené s novým porozumením, prináša úľavu od aktuálneho emočného trápenia. Ak pochopíme, ako zážitky z minulosti vplývajú na aktuálne ťažkosti a v čom nás osobná história brzdí, tak môžeme zmeniť svoj život k väčšej spokojnosti. 

Základom mojej práce je rozhovor v dôvernej a bezpečnej atmosfére, smerujúci k rozvoju osobnosti, skrz prácu s nevedomím. Zmyslom sedení je pomôcť človeku stať sa slobodnejším, zrelším, psychicky odolnejším, schopným riadiť svoj život vedomejšie podľa vlastných predstáv a túžob.   

Kontakt

Dohodnite si stretnutie