Mgr. Katarína Hargašová

Mgr. Katarína Hargašová

Venujem sa psychoterapii a psychodiagnostike dospelých.

 

Mám viacročné skúsenosti z nemocničného prostredia (Interná klinika Nemocnice ak.I.Dérera) a pracovala som aj na špecializovanom pracovisku pre ľudí závislých od návykových látok (CPLDZ).

 

Môj terapeutický prístup je hlbinný, mám vzdelanie v psychodynamickej psychoterapii. S klientami pracujem na odkrývaní neuvedomovaných konfliktov a pomáham im sa s nimi efektívne vysporiadať. Človek v terapii získava náhľad, ako jeho zážitky z minulosti vplývajú na aktuálne ťažkosti, v čom ho jeho osobná história brzdí a ako môže zmeniť svoj život k väčšej spokojnosti. Využívam aj prvky relaxačných a uvoľňovacích techník a kognitívne-behaviorálnej terapie.

 

Venujem sa celému spektru duševných ťažkostí od úzkostných a stresových stavov po depresívne prežívanie a aj ľuďom, ktorých trápia vzťahové problémy alebo túžia po osobnostnom rozvoji.

Kontakt

Dohodnite si stretnutie