Mgr. Michaela Sokoliová, PhD.

Som psychologička, pracujem s dospelými aj deťmi. Absolvovala som výcvik v metóde EMDR a TIR, som v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku v Gestalt psychoterapii a vo výcvikovom programe zameranom na terapiu hrou. Mám skúsenosti z oblastí ľudských zdrojov v leteckom sektore aj ako školská psychologička. Človeka vnímam ako nevyčerpateľný zdroj, ktorý niekedy potrebuje sprevádzať, načrieť hlbšie do svojich možností či objaviť skryté zdroje v sebe samom. Každý má potenciál stáť sa tým, kým má byť . To aj vystihuje môj terapeutický prístup, a síce sprevádzať klienta na ceste poznania svojich zdrojov a možností, rozvíjať svoje danosti a akceptovať svoje limity. Za kľúčové vo svojej práci považujem nadviazanie a udržiavanie bezpečného terapeutického vzťahu, vzájomnú dôveru a rešpekt. Pri práci s deťmi sa sústreďujem na vzťahovú väzbu, vzájomnú vzťahovú dynamiku v rodinne a širšom sociálnom prostredí. Pracujem v slovenskom, anglickom a talianskom jazyku.

Som psychologička, pracujem s dospelými aj deťmi.

Absolvovala som výcvik v metóde EMDR a TIR, som v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku v Gestalt psychoterapii a vo výcvikovom programe zameranom na terapiu hrou.

Mám skúsenosti z oblastí ľudských zdrojov v leteckom sektore aj ako školská psychologička.

Človeka vnímam ako nevyčerpateľný zdroj, ktorý niekedy potrebuje sprevádzať, načrieť hlbšie do svojich možností či objaviť skryté zdroje v sebe samom. Každý má potenciál stáť sa tým, kým má byť . To aj vystihuje môj terapeutický prístup, a síce sprevádzať klienta na ceste poznania svojich zdrojov a možností, rozvíjať svoje danosti a akceptovať svoje limity. Za kľúčové vo svojej práci považujem nadviazanie a udržiavanie bezpečného terapeutického vzťahu, vzájomnú dôveru a rešpekt. Pri práci s deťmi sa sústreďujem na vzťahovú väzbu, vzájomnú vzťahovú dynamiku v rodinne a širšom sociálnom prostredí.

Pracujem v slovenskom, anglickom a talianskom jazyku.

Dohodnite si stretnutie