Mgr. Lenka Rušarová

Mgr. Linda Klein

Mgr. Michaela Trúchla

SK | EN

Párová psychoterapia

  • Opakujúce sa konflikty
  • Neschopnosť dohodnúť sa na dôležitých témach
  • Odcudzenie
  • Sexuálny nesúlad
  • Nevera

Pri párovej terapii je mojím klientom „pár“, preto na stretnutia chodia obaja partneri súčasne. Všímam si, kde sú citlivé miesta, zacyklenia a odlišnosti vo vzťahu. Pomáham nájsť spôsob, ako tieto zaseknutia prekonať.

0907 987 854

info@psychokonzult.sk