PhDr. Patrícia Rozinajová

Som klinická psychologička registrovaná v Slovenskej komore psychológov a certifikovaná psychoterapeutka. Mám ukončený komplexný psychoterapeutický výcvik v Systemickej psychoterapii. Vo svojej práci využívam bohaté skúsenosti z viac ako 15-ročnej odbornej praxe na psychiatrickom oddelení, v liečebni, aj Klinike drogových závislostí.

V systemickom prístupe ma oslovil najmä koncept: „rešpekt-krása-úžitok“. Rešpekt k ľudskej dôstojnosti, krása profesie a úžitok, ktorý terapeutické stretnutie klientovi prináša.

Verím tomu, že ľudia sú schopní riešiť svoje problémy samostatne. Potrebujú však k tomu niekedy podporu terapeuta. Klient je expertom  na svoj život, sám najlepšie vie, čím si v živote prešiel. Terapeut je zasa expertom na vedenie rozhovoru a hľadanie nových možností.

V mojej práci ponúkam bezpečný priestor a účinný spôsob práce. Zo strany klientov je potrebná ochota vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a začať nazerať na seba i svet inak než boli zvyknutí.

Pravidelne sa zúčastňujem na odborných školeniach, kde si prehlbujem svoje vedomosti.

Špecializujem na prácu s dospelými klientmi. Pracujem v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Dohodnite si stretnutie