Mgr. Jakub Mihaľo, PhD.

Som psychológ pracujúci najmä pomocou kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT).

V terapeutickej praxi sa zameriavam  na liečbu úzkostných porúch, depresie, stresovej záťaži a emočným či vzťahovým problémom. Pomocou praktických krokov pomáham zbavovať sa škodlivých typov správania a smerovať k prospešnému  štýlu života.

Myšlienky, emócie a správanie sú navzájom prepojené. Preto sa s klientmi snažím o zmenu týchto previazaných procesov s cieľom zlepšenia ich psychického prežívania. Okrem overených techník KBT využívam aj relaxačné cvičenia kontrolovaného dýchania, progresívnej svalovej relaxácie, či meditácie všímavosti (mindfulness).

Počas doktorandského štúdia som sa venoval tréningom zameraným na sebakritickosť a sebasúcit pomocou mobilných aplikácií. Som autorom a spoluautorom odborných psychologických štúdií v zahraničných akademických časopisoch. Pravidelne sa zúčastňujem na konferenciách a odborných školeniach,

Pracujem v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Dohodnite si stretnutie