Mgr. Jakub Mihaľo

Som psychológ v certifikačnej príprave v kognitívno-behaviorálnej terapii (KBT).

Myšlienky, emócie a správanie sú navzájom prepojené.

S klientmi sa preto snažím o zmenu týchto procesov s cieľom zlepšenia ich psychického prežívania. Okrem overených techník KBT využívam aj relaxačné cvičenia kontrolovaného dýchania, progresívnej svalovej relaxácie, či meditácie všímavosti (mindfulness). V praxi sa zameriavam predovšetkým  na liečbu úzkostných porúch a depresie, ale aj medziľudským vzťahom, stresovej záťaži a rôznym emočným problémom.

Počas doktorandského štúdia som sa venoval tréningom zameraným na sebakritickosť a sebasúcit pomocou mobilných aplikácií. Som autorom a spoluautorom odborných psychologických štúdií v zahraničných akademických časopisoch. Pravidelne sa zúčastňujem na konferenciách a odborných školeniach,

Pracujem v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontakt

Dohodnite si stretnutie