Mgr. Linnet Michaličková

Psychológiu som vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Aktuálne som v špecializačnom štúdiu klinická psychológia a psychoterapeutka vo výcviku v smere Kognitívno behaviorálna terapia (KBT). Som členkou Slovenskej komory psychológov. Mám niekoľkoročné skúsenosti z oblasti školskej, pracovnej i poradenskej psychológie. V rámci svojej praxe pracujem s rôznorodými témami duševného zdravia (napr. úzkosti, panické ataky, depresie, OCD, poruchy príjmu potravy a pod.). Som tu pre vás, ak potrebujete sprevádzať v náročných životných situáciách, potrebujete podporu pri zvládaní osobných, pracovných či partnerských problémov. Vonkajšie faktory do určitej miery ovplyvňujú náš život – no to, čo má najväčší vplyv na naše prežívanie, je skutočnosť, ako tieto vonkajšie faktory interpretujeme. Preto sa v rámci psychoterapeutického procesu sústredím na hľadanie spôsobu, akým myšlienky, presvedčenia a správanie ovplyvňujú vašu každodennú realitu. Snažím sa vám pomôcť lepšie porozumieť sebe, svojmu prežívaniu či potrebám. Spoločne postupne identifikujeme vaše negatívne vzorce myslenia a nahrádzame ich pre vás zdravšími a užitočnejšími. Uvedomujem si, že rozprávať o svojich myšlienkach či emóciách nie je vždy jednoduché. Preto, ako psychologička, považujem za nesmierne dôležité poskytnúť vám bezpečný, prijímajúci priestor a dôvernú atmosféru.

Kontakt

Dohodnite si stretnutie